23 Ιουν 2014

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)


 File:Blausen 0836 Stroke.png

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αναφέρεται σε νευρολογικά σημεία και συμπτώματα που οφείλονται σε ασθένεια τον αιμοφόρων αγγείων, είναι μια κατάσταση στην οποία κύτταρα του εγκεφάλου πεθαίνουν λόγο έλλειψης οξυγόνου. Ο εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στη διαταραχή της αιματικής ροής του, έτσι οποιαδήποτε διαταραχή στην παροχή αίματος και οξυγόνου (ισχαιμία, ανοξία), ακόμα και αν διαρκέσει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, μη αναστρέψιμες βλάβες.

Εν συνεχεία, ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που θα πληγεί οι λειτουργίες που ελέγχονται διαταράσσονται σημαντικά, έτσι μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχές στα άκρα (ημιπληγία), στην όραση την ομιλία, την ακοή, την αίσθηση. Ως αποτέλεσμα προκαλούνται σημαντικά λειτουργικά ελλείμματα στο άτομο.

 

Δύο είναι οι κύριοι τύποι του ΑΕΕ το ισχαιμικό και το αιμορραγικό.

 

Ισχαιμικό

Αποτελεί τον συχνότερο τύπο εγκεφαλικού. Τα περισσότερα οφείλονται στην αθηροσκλήρωση και στην δημιουργία θρόμβου ή εμβόλου που φράζουν τα αγγεία και έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της αιματικής ροής.

Αιμορραγικό

Αυτός ο τύπος εγκεφαλικού σχετίζεται με υπέρταση ή την ύπαρξη ανευρύσματος. Το αποτέλεσμα είναι βλάβη στον εγκέφαλο από αυξημένη πίεση λόγω του αιματώματος αλλά και ισχαιμία με μειωμένη αιματική τροφοδότηση στους παρακείμενους εγκεφαλικούς ιστούς.


Παράγοντες κινδύνου

Κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες αποτελούν:

-Ηλικία (μεγαλύτερο ρίσκο οι μεγαλύτερες ηλικίες)
-Υψηλή χοληστερίνη
-Αυξημένη αρτηριακή πίεση
-Παχυσαρκία
-Διαβήτης
-Κάπνισμα
-Οικογενειακό ιστορικό

 

Τα συνηθέστερα συμπτώματα μετά από ένα ΑΕΕ αποτελούν:

-Διαταραχή ισσοροπίας
-Αδυναμία, παράλυση μυών
-Προβλήματα στην ομιλία
-Προβλήματα όρασης
-Πονοκέφαλος 
-Σύγχυση

Θεραπεία - Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση ενός ασθενή που έχει υποστεί ΑΕΕ απαιτεί την συνεργασία των επαγγελματιών υγείας όπως, ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών και το σημαντικότερο του ίδιου του ασθενή και της οικογένειας του. Η αποκατάσταση είναι μακροχρόνια και ως στόχο έχει την λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενή και την επανένταξη του στο κοινωνικό σύνολο. Διάφορες τεχνικές χρησιμοποιούνται όπως Bobath, PNF, ασκήσεις κ.α. με λειτουργικό προσανατολισμό. Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει γνώση των τεχνικών ώστε να επιλέγει κάθε φορά το θεραπευτικό σχήμα που θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχει φανεί επιστημονικά ότι μια τεχνική από μόνη της μπορεί να έχει τα μέγιστα λειτουργικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η πρόληψη είναι το κλειδί για τη ελάττωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Η μεταβολή του τρόπου ζωής σε σχέση με την διατροφή, το κάπνισμα και την άσκηση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω ελάττωση της επίπτωσης του ΑΕΕ.


Λιβέρης Νίκος & Τσαρμπού Χάρις
Φυσικοθεραπευτές
Πτυχιούχοι ΤΕΙ Πατρών

Πηγές:

Janet Carr, Roberta Shepherd "Νευρολογική αποκατάσταση" μεταφραση Κ.Κατσουλακης, 2004
www.medicalnewstoday.com 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...