19 Ιαν 2014

Ασκήσεις Κλειστής Κινητικής Αλυσίδας vs Ανοιχτής Κινητικής Αλυσίδας στην αποκατάσταση του κάτω άκρου

Ασκήσεις Ανοικτής Κινητικής Αλυσίδας (ΑΚΑ) ονομάζονται εκείνες όπου το πόδι δε βρίσκεται σε επαφή με μια σταθερή επιφάνεια. Παράδειγμα αποτελεί η έκταση γόνατος από καθιστή θέση.

Ασκήσεις Κλειστής Κινητικής Αλυσίδας (ΚΚΑ) ονομάζονται εκείνες στις οποίες το πόδι βρίσκεται σε επαφή με μια σταθερή επιφάνεια. Παράδειγμα αποτελεί το βαθύ κάθισμα.


Διαφορές ΑΚΑ & KKA

Χάριν ευκολίας εστιάσαμε στο γόνατο, ωστόσο, αντίστοιχα με όσα αναφέρονται παρακάτω ισχύουν και για τις άλλες αρθρώσεις.


1. Στις ασκήσεις ΑΚΑ, το φορτίο αντίστασης (WLG) εφαρμόζεται στην κνήμη και μεταφέρεται στο γόνατο (TK). Στις ασκήσεις ΚΚΑ, η δύναμη αντίδρασης του εδάφους (FG) μεταφέρεται σε όλες τις αρθρώσεις του κάτω άκρου (TA, TK, και TH). Με άλλα λόγια στις ασκήσεις ΚΚΑ τα φορτία "μοιράζονται" σε όλες τις αρθρώσεις του κάτω άκρου ενώ στις ασκήσεις ΑΚΑ τα φορτία  "επικεντρώνονται" στο γόνατο

2. Για την εκτέλεση των ασκήσεων ΑΚΑ απαιτείται η σύσπαση μόνο των μυών του γόνατος. Για την εκτέλεση των ασκήσεων ΚΚΑ απαιτείται συ-σύσπαση πολλών μυικών ομάδων, όλων των αρθρώσεων του κάτω άκρου.

3. Στις ασκήσεις ΑΚΑ η κίνηση πραγματοποιείται μόνο στο γόνατο και δεν επηρεάζονται οι άλλες αρθρώσεις, ενώ στις ασκήσεις ΚΚΑ όλες τις αρθρώσεις του κάτω άκρου αλληλεπιδρούν και κινούνται.

4. Στις ασκήσεις ΑΚΑ τα φορτία είναι κυρίως διατμητικά ενώ στις ασκήσεις ΚΚΑ είναι κυρίως συμπιεστικά. Μέσω των συμπιεστικών δυνάμεων, διεγείρονται οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς και ενισχύεται η σταθερότητα της άρθρωσης.

5. Οι ασκήσεις ΚΚΑ (πολυαρθρική κίνηση με φόρτιση) προσεγγίζουν καλύτερα τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες του κάτω άκρου (περπάτημα, ανέβασμα-κατέβασμα σκαλοπατιών κ.α) σε σύγκριση με τις ασκήσεις ΑΚΑ (μονοαρθρική κίνηση χωρίς φόρτιση).


Ομοιότητες ΚΚΑ & ΑΚΑ

Και οι δύο τύποι ασκήσεων εντάσσονται γενικά στα προγράμματα αποκατάστασης του κάτω άκρου, ωστόσο η ποσότητα και η χρονική περίοδος που θα εφαρμοστούν εξαρτάται από την πάθηση και τον τραυματισμό του ασθενή, τη φάση επούλωσης, τον τύπο του χειρουργείου κ.α

Χάρις Τσαρμπού & Νίκος Λιβέρης
Φυσικοθεραπευτές


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...