25 Οκτ 2013

Φυσιολογικά εύρη τροχιάς των αρθρώσεων

   


    To εύρος τροχιάς της κίνησης περιγράφει το τόξο που διαγράφει ένα τμήμα του σώματος όταν κινείται σε ένα βασικό επίπεδο κίνησης (Εικ.1).


    Κάθε άρθρωση διαθέτει το δικό της μοναδικό εύρος τροχιάς, αλλά υπάρχει ένα "φυσιολογικό" εύρος τροχιάς για κάθε άρθρωση.

    Το εύρος τροχιάς μετριέται σε μοίρες κίνησης από την ουδέτερη θέση που αποτελεί και την ανατομική θέση.
Εικ.1 Βασικά επίπεδα κίνησης: οβελιαίο, μετωπιαίο και εγκάρσιο

 
Ώμος

Υπερέκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                       45-0-180
Προσαγωγή- Ουδέτερη θέση-Απαγωγή                                        0-0-180
Οριζόντια Προσαγωγή- Ουδέτερη θέση- Οριζόντια Απαγωγή   135-0-30

Αγκώνας

Έκταση- Ουδέτερη θέση-Κάμψη                                                  0-0-145

Αντιβράχιο

Πρηνισμός-Ουδέτερη θέση-Υπτιασμός                                       80-0-90

Καρπός

Έκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                                70-0-90
Ωλένια Απόκλιση- Ουδέτερη θέση-Κερκιδική Απόκλιση           30-0-20

Καρπομετακάρπια αντίχειρα

Απαγωγή-Ουδέτερη θέση                                                                 70-0
Έκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                                20-0-45
Αντίθεση                                       άκρη αντίχειρα με άκρη 5ου δακτύλου

Μετακαρποφαλαγγική  αντίχειρα

Έκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                                0-0-45

Μεσοφαλαγγική αντίχειρα

Έκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                                0-0-90

Μετακαρποφαλαγγικές 2-5 δακτύλων

Υπερέκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                      30-0-90
Προσαγωγή- Ουδέτερη θέση- Απαγωγή                                      0-0-20

Εγγύς Μεσοφαλαγγικές 2-5 δακτύλων

Έκταση-Ουδέτερη θέση-Κάμψη                                               0-0-100

Περιφερικές Μεσοφαλαγγικές 2-5 δακτύλων

Έκταση-Ουδέτερη θέση-Κάμψη                                                 0-0-90

Ισχίο

Υπερέκταση- Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                    15-0-120
Απαγωγή- Ουδέτερη θέση- Προσαγωγή                                   45-0-20
Έξω στροφή- Ουδέτερη θέση- Έσω στροφή                             45-0-35


Γόνατο

Υπερέκταση- Ουδέτερη Θέση- Κάμψη                                   5-0-135


Ποδοκνημική

Ραχιαία Κάμψη- Ουδέτερη Θέση- Πελματιαία κάμψη            15-0-45

Υπαστραγαλική άρθρωση

Ανάσπαση έσω χείλους- Ουδέτερη θέση- Ανάσπαση έξω χείλους 30-0-15

Μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις

Υπερέκταση-Ουδέτερη θέση- Κάμψη                                     80-0-40

Μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις

Ουδέτερη θέση- κάμψη                                                                0-60


Πηγή:
Shultz, S., Houglum, P. & Perrin, D. 2009. Εξέταση μυοσκελετικών κακώσεων. Δεύτερη έκδοση. Επιμέλεια Τσακλής Π. Μετάφραση Κατσουλάκης Κ. Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...