31 Μαΐ 2014

Νευροαναπτυξιακή αγωγή - Μέθοδος BOBATHΗ μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροαπτυξιακή Αγωγή) αναπτύχθηκε αρχικά για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Αργότερα η μέθοδος άρχισε να εφαρμόζεται και σε ενήλικες ημιπληγικούς. Η κύρια φιλοσοφία της είναι ότι η ανάπτυξη - εξέλιξή του ανθρώπου ακολουθεί μια σειρά, μια ιεραρχική αλληλουχία γεγονότων.
το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα. Η μέθοδος αναπτύχθηκε μετά από παρατηρήσεις μη φυσιολογικού τόνου στάσης σε

Κύριος  στόχος της μεθόδου είναι να ενθαρρύνει και να αναπτύξει την ικανότητα του ατόμου να κινείται και να δραστηριοποιείται στο περιβάλλον με όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό πρότυπο κίνησης. Επομένως, εφόσον φυσιολογικές κινήσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την παρουσία μη φυσιολογικής θέσης και στάσης, περιορισμένο εύρος κίνησής και παθολογικό πρότυπο κίνησης, κύριο μέλημα της μεθόδου είναι να αλλάξει της μη φυσιολογικές προσαρμογές και να αναπτύξει μιας καλύτερης ποιότητας λειτουργική δραστηριοποίηση, βασιζόμενη στην ιεραρχική εξέλιξη γεγονότων. 


Κάθε παιδί - ενήλικας αξιολογείται καθώς κάθε άτομο είναι διαφορετικό, ζει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με συγκεκριμένες ανάγκες, επίσης η αντίληψη, από τον θεραπευτή, της αναπτυξιακής ηλικίας του παιδιού είναι, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των μέγιστον λειτουργικών στόχων της θεραπείας.

Βασικές αρχές της Μεθόδου

  • Αξιολόγηση
  • Αναχαίτιση του αυξημένου μυικού τόνου (υπερτονία, σπαστικότητα)
  • Αναχαίτιση της μη φυσιολογικής αντανακλαστικής δραστηριότητας
  • Αναχαίτιση του παθολογικού προτύπου θέσης και στάσης
  • Διευκόλυνση εκτέλεσης φυσιολογικής λειτουργικής κίνησης από την νεοαποκτηθείσα φυσιολογική θέση
  • Ιεραρχική - εξελικτική πορεία της θεραπείας

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι η θεραπεία δεν είναι δουλειά μόνο ενός θεραπευτή αλλά χρειάζεται συνεργασία του νευρολόγου, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...