2 Νοε 2013

Κινητικός έλεγχος: Ορισμός & Χρησιμότητα


  Η κίνηση είναι μια κρίσιμη παράμετρος για τη ζωή. Η κίνηση είναι αναγκαία για την ικανότητά μας να περπατάμε, να τρέχουμε και να παίζουμε, να ψάχνουμε και να τρώμε την τροφή που μας θρέφει, να επικοινωνούμε με τους φίλους και την οικογένεια μας, να εργαζόμαστε - ουσιαστικά να επιβιώνουμε. 
  Ως κινητικός έλεγχος (motor control) ορίζεται η ικανότητα ρύθμισης ή καθοδήγησης των αναγκαίων για την κίνηση μηχανισμών. Προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:


1) Πως μπορεί το κεντρικό νευρικό σύστημα να οργανώνει τόσους ανεξάρτητους μυς και αρθρώσεις για την παραγωγή συντονισμένων λειτουργικών κινήσεων;
2) Πως χρησιμοποιείται η αισθητηριακή πληροφόρηση από το περιβάλλον και το σώμα για την επιλογή και τον έλεγχο της κίνησης;
3) Πως μπορούν η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, οι δραστηριότητες που επιτελούμε και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε να επηρεάσουν την κινητική συμπεριφορά;
4) Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μελέτη της κίνησης, και πως μπορούν οι κινητικές διαταραχές να ποσοστοποιηθούν σε ασθενείς με προβλήματα κινητικού ελέγχου;   
  

Γιατί οι Φυσικοθεραπευτές πρέπει να μελετούν τον Κινητικό Έλεγχο;

 

  Οι φυσικοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές αναφέρονται ως "φυσιολόγοι του εφαρμοσμένου κινητικού ελέγχου". Και αυτό διότι οι θεραπευτές αυτοί αφιερώνουν πολύ χρόνο στην επανεκπαίδευση ασθενών που έχουν προβλήματα κινητικού ελέγχου, με σκοπό την παραγωγή λειτουργικών κινήσεων. 
  Η θεραπευτική παρέμβαση συχνά αποσκοπεί στη μεταβολή της κίνησης ή στη βελτίωση της ικανότητας για κίνηση. Οι θεραπευτικές στρατηγικές είναι σχεδιασμένες να βελτιώνουν την ποιότητα και την ποσότητα των απαραίτητων για τη λειτουργικότητα στάσεων και κινήσεων.
  Συνεπώς η κατανόηση του κινητικού ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα της φύσης και του ελέγχου της κίνησης, είναι κρίσιμες παράμετροι για την κλινική πρακτική. 


Πηγή:
Shumway-Cook, Woollacoot.,  Κινητικός έλεγχος "από την θεωρία στην κλινική πράξη", μετάφραση από αγγλικά Γ. Παράς, Κ. Κατσουλάκης. Εκδόσης Πασχαλίδης Αθήνα 2012.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...